Trung tâm giáo dục hòa nhập Vkagbe 

  • Địa chỉ: 17N8B – Ngõ 7 Hoàng Minh Giám – Trung Hòa Nhân Chính , Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: 093.227.7953
  • Email: vkagbe.edu@gmail.com
  • Website: http://daytretukyhanoi.vn/